ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN HAKLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Özel gereksinimli bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gelişen mevzuatı ve bu doğrultudaki uygulamanın ulusal ve uluslararası normlarla ilişkisidir.
2 Özel gereksinimli birey hakları kavramı ve içeriği
3 Uluslararası mevzuatta özel gereksinimli birey hakları I
4 Uluslararası mevzuatta özel gereksinimli birey hakları II
5 Uluslararası yargı mercilerinin içtihadında özel gereksinimli birey hakları
6 Ulusal mevzuatta özel gereksinimli birey hakları I
7 Ulusal mevzuatta özel gereksinimli birey hakları II
8 Eğitimde özel gereksinimli birey
9 İstihdamda özel gereksinimli birey
10 Ayrımcılık yasağı çerçevesinde özel gereksinimli birey hakları I
11 Ayrımcılık yasağı çerçevesinde özel gereksinimli birey hakları II
12 Özel gereksinimli bireylerin bakım yükümlülerinin hakları
13 Ulusal uyuşmazlıklarda gelişen yargı içtihadı
14 Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru içtihadından örnekler

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.