ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN HAKLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Özel gereksinimli bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin gelişen mevzuatı ve bu doğrultudaki uygulamanın ulusal ve uluslararası normlarla ilişkisidir.
2 Özel gereksinimli birey hakları kavramı ve içeriği
3 Uluslararası mevzuatta özel gereksinimli birey hakları I
4 Uluslararası mevzuatta özel gereksinimli birey hakları II
5 Uluslararası yargı mercilerinin içtihadında özel gereksinimli birey hakları
6 Ulusal mevzuatta özel gereksinimli birey hakları I
7 Ulusal mevzuatta özel gereksinimli birey hakları II
8 Eğitimde özel gereksinimli birey
9 İstihdamda özel gereksinimli birey
10 Ayrımcılık yasağı çerçevesinde özel gereksinimli birey hakları I
11 Ayrımcılık yasağı çerçevesinde özel gereksinimli birey hakları II
12 Özel gereksinimli bireylerin bakım yükümlülerinin hakları
13 Ulusal uyuşmazlıklarda gelişen yargı içtihadı
14 Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru içtihadından örnekler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024