AİLE HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Mal rejimi sözleşmesi
2 Olağanüstü mal rejimi
3 Edinilmiş mallar
4 Kişisel mallar
5 Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
6 Değer artış payı alacağı
7 Eklenecek değerler ve denkleştirme
8 Değerin belirlenmesi
9 Katılma alacağının hesaplanması
10 Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
11 Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı
12 Mal ayrılığı
13 Paylaşmalı mal ayrılığı
14 Mal ortaklığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024