TAHKİM VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Ana Hatları
2 Tahkim Kavramı ve Anlamı
3 Tahkimin Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Farkları
4 Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Tahkime Elverişlilik
5 Tahkim Sözleşmesi
6 Hakemler
7 Yargılama Usulü
8 Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları
9 Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
10 Arabuluculuk Kavramı, Avrupa Birliği ve Bazı Ülkelerde Arabuluculuk
11 Arabuluculuğa Hakim Olan İlkeler
12 Arabulucu Sözleşmesi ve Arabulucunun Yükümlülükleri
13 Arabuluculuk Yöntemi
14 İş Hukukunda Arabuluculuk

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.