TİCARET ŞİRKETLERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ticaret Şirketleri Genel Hükümler
2 Birleşmenin Tanımı ve Türleri
3 Geçerli Birleşmeler ve Birleşme Usulü
4 Birleşmede Alacaklıların Korunması ve Kolaylaştırılmış Birleşme
5 Bölünmenin Tanımı, Türleri, Geçerli Bölünmeler ve Kısmı Külli Halefiyet
6 Bölünme İşlemleri ve Bölünmede Alacaklıların Korunması
7 Ara Sınav
8 Tür Değiştirmenin Tanımı ve Geçerli Tür Değiştirmeler
9 Tür Değiştirme Usulü ve Tür Değiştirmede Alacaklıların Korunması
10 Ticari İşletmenin Birleşme ve Tür Değiştirmeye Konu Olması
11 Denkleştirme Akçesi
12 İptal Davası
13 Sorumluluk Davası
14 Yarıyıl sonu Sınavı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024