REKABET HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Rekabet Kavramı ve Kurallarının Gerekliliği
2 Konu, Yer ve Zaman Bakımından Uygulama
3 İlgili Coğrafi Pazar
4 İlgili Ürün/Hizmet Pazarı
5 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler
6 Muafiyet, Bireysel ve Grup Muafiyeti
7 Ara Sınav
8 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
9 Birleşme ve Devralmalar
10 Sınai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
11 Rekabet İhlallerinin Yaptırımları
12 Hukuki ve Cezai Yaptırımlar
13 Rekabet Kurulu Karar İncelemeleri
14 Yarıyıl sonu Sınavı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.