DISPUTE SETTLEMENT IN THE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARENA

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin temel bilgiler
2 Milletlerarası Adli Yardım (istinabe, tebligat, delillerin ikamesi vs.)
3 Mahkemelerin milletlerarası yetkisine ilişkin kurallar ve yetki şartları
4 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim
5 Tahkime rızanın önemi ve tahkim anlaşmalarının akdedilmesi
6 Tahkim davasında tatbik edilecek hukuklar (Tahkim yeri hukuku, tahkim yeri hukuku kuralları dışında uygulanabilecek kurallar, kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim farkı, milliyetsiz (anasyonel) tahkime ilişkin tartışmalar
7 Tahkim davasının aşamaları
8 Hakem kararlarının iptali
9 Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
10 ICSID tahkimi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.