EUROPEAN UNION COMPETITION LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Rekabet Hukukuna Giriş – Tarihçe – Teori
2 AB Rekabet Hukuku’nun Tarihçesi, Uygulama Alanı ve Yerel Rekabet Hukuku Düzenleri ile İlişkisi
3 Rekabet Hukukunun Temel Kavramı Olarak Teşebbüs
4 Rekabete Aykırı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar (m. 101/1)
5 Yatay Anlaşmalar - Dikey Anlaşmalar
6 Bireysel Muafiyet ve Grup Muafiyeti (m. 101/3)
7 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması (m. 102)
8 Birleşme ve Devralmalar
9 Devlet Yardımları
10 Sunum 1
11 Sunum 2
12 Sunum 3
13 Sunum 4
14 Sunum 5

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.