MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türk vatandaşlık hukukuna hakim temel ilkeler ve TVKya hakim prensipler
1 Türk vatandaşlık hukukuna hakim temel ilkeler ve TVKya hakim prensipler
2 Türk vatandaşlığının doğum yolu ile kazanılması
2 Türk vatandaşlığının doğum yolu ile kazanılması
3 Türk vatandaşlığının evlenme yolu ile ve evlat edinme yolu ile kazanılması
3 Türk vatandaşlığının evlenme yolu ile ve evlat edinme yolu ile kazanılması
4 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması
4 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması
5 Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması
5 Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması
6 Türk vatandaşlığının kaybının sonuçlarına genel bakış
6 Türk vatandaşlığının kaybının sonuçlarına genel bakış
7 Türk vatandaşlığının ilgilinin kendi isteği ile kaybı
7 Türk vatandaşlığının ilgilinin kendi isteği ile kaybı
8 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kaybı
8 Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kaybı
9 Türk yabancılar hukukuna hakim temel ilkeler
9 Türk yabancılar hukukuna hakim temel ilkeler
10 Yabancı Sermaye Yatırımları
11 Yabancıların Türkiyeye girişleri ve seyahat hakları
12 Yabancıların Sınırdışı Edilmesi ve Suçluların İadesi
13 Yabancıların Türkiyede çalışma hakkı
14 Yabancıların Türkiyede taşınmaz mal Edinmeleri
15 Milletlerarası Özel Hukuk hakkaniyeti, atıf, vasıflandırma, önmesele
16 Milletlerarası Özel Hukukta kamu düzeni, yabancı hukukun tatbiki
17 Milletlerarası Özel Hukukta şekil ve zamanaşımı
18 MÖHta şahsın hukuku ve aile hukuku meseleleri
19 MÖHta miras hukuku ve eşya hukuku meseleleri
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
5 Pratik Çalışma
5 Pratik Çalışma
9 Pratik Çalışma
9 Pratik Çalışma
14 Pratik Çalışma
19 Pratik Çalışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.