İDARİ YARGILAMA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İdari Yargının Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkiye' de İdari Yargının Tarihçesi
2 İdari Yargı Örgütünün Tanıtılması(Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece Mahkemeleri ve Diğerleri)
3 İdari Yargı Örgütünün Tanıtılması(Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece Mahkemeleri ve Diğerleri)
4 Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi
5 Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi
6 Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi
7 İdari Yargıda Süre
8 İdari Yargıda Süre
9 İdari Yargıda Süre
10 İdari Yargıda Başvuru(üst makamlara başvuru vb.)
11 Hak İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması
12 Hak İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması
13 Menfaat İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması
14 Menfaat İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.