MİRAS HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Miras hukukunun konusu ve niteliği
1 Miras hukukunun konusu ve niteliği
2 Miras hukukunun konusu ve niteliği
2 Miras hukukunun konusu ve niteliği
3 Miras hukukunun temel kavramları
3 Miras hukukunun temel kavramları
4 Miras hukukunun temel kavramları
4 Miras hukukunun temel kavramları
5 Yasal ve atanmış mirasçılık
5 Yasal ve atanmış mirasçılık
6 Yasal ve atanmış mirasçılık
6 Yasal ve atanmış mirasçılık
7 Mirasçı atama ve mal vasiyeti
7 Mirasçı atama ve mal vasiyeti
8 Mirasçı atama ve mal vasiyeti
8 Mirasçı atama ve mal vasiyeti
9 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
9 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
10 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
11 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
12 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
13 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
14 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
15 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
16 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
17 Ölüme Bağlı tasarruf yapmak ehliyeti ve vasiyet serbestisi
18 Ölüme Bağlı tasarruf yapmak ehliyeti ve vasiyet serbestisi
19 Tasarruf oranı ve saklı pay
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Tasarruf oranı ve saklı pay
1 Tasarruf oranı ve saklı pay
2 Tenkis
2 Tenkis
3 Tenkis
3 Tenkis
4 Mirasın geçmesi
4 Mirasın geçmesi
5 Mirasın paylaşılması
5 Mirasın paylaşılması
6 Mirasın paylaşılması
6 Mirasın paylaşılması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023