DENİZ TİCARET VE SİGORTA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Deniz Ticareti Hukukuna Giriş
2 Gemi-Gemi Mülkiyeti ve Gemi İpoteği
3 Donatan ve Donatanın Sorumluluğu
4 Donatma İştiraki
5 Kaptan
6 Navlun Sözleşmesi
7 Navlun Sözleşmesinin İfası
8 Yükleme ve Boşaltma
9 Konişmento
10 Konişmento
11 Taşıyanın Sorumluluğu
12 Taşıyanın Sorumluluğu
13 Taşıyanın Hakları
14 Taşıyanın Hakları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023