TURKISH ADMINISTRATIVE JUSTICE LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türk İdari Yargılama Hukukuna Genel Bakış
2 İdari Yargı Yerleri
3 İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler
4 İdari Yargı Yetkisinin Sınırları
5 İdari Dava Türleri
6 İdari Davaların Açılması
7 İdari Davalarda İlk İnceleme
8 Yürütmenin Durdurulması
9 Dosyanın Esastan İncelenmesi
10 İptal ve Tam Yargı Davalarının Sonuçlanması
11 Özel Yargılama Usulleri
12 Davanın Taraflarında Değişme
13 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması
14 Kanun Yolları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023