SPOR HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türkiye'de Sporun Ulusal Kaynakları
2 Sporun Uluslararası Kaynakları
3 Türkiye'de Sporun Teşkilatlanması
4 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasası
5 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kuruluşu, hukuksal yapısı ve görevleri
6 Türkiye'de devletin spora ilişkin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin hukuksal temelleri
7 Milli Olimpiyat Komitesinin kuruluşu, hukuksal yapısı, görev ve yetkileri
8 Futbol Federasyonunun Hukuksal kuruluşu, hukuksal yapısı, görev ve yetkileri
9 Ulusal yetkiye sahip Uluslararası spor kuruluşları
10 Tahkim Kurulu?nun yapısı, görev ve yetkileri, kararlarının bağlayıcılığı
11 Şike, şikeye ilgili ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler ve ilgili mahkeme kararları
12 Teşvik primi, teşvik primiyle ilgili ulusal ve uluslararası hukuksal düzenlemeler ve ilgili mahkeme kararları
13 Doping, Dopingle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve mahkeme kararları
14 Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.