DROIT TURC DES SOCIETES DE CAPITAUX

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İsviçre ve Türk Hukuklarında Sermaye Şirketlerine İlişkin Temel Düzenlemelerin Tanıtılması
2 Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sermaye Şirketlerinin Ortak Özellikleri
3 Anonim Şirketlerin Kuruluşuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından
4 Anonim Şirketlerin Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından)
5 Anonim Şirketlerin Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi – I (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından)
6 Anonim Şirketlerin Yönetim Kuruluna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi – II (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından)
7 Anonim Şirketlerin Yönetim Kuruluna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi - I (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından)
8 Anonim Şirketlerin Yönetim Kuruluna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi - II (TTK, İsvBK ve AlmPOK bakımlarından)
9 Anonim Şirketlerin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin İncelenmesi ve Mehaz Hukuk ile Farklarının Tespiti
10 Limited Şirkete ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin kaynaklarının İsviçre Borçlar Kanunu Reformu öncesinde yürürlükte olan hükümleri ve Reform sonrası hükümleri dikkate alınarak tespiti
11 Limited Şirkete ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerindeki mevcut ve muhtemel aksaklıkların kaynağının belirlenmesi, anonim şirket hükümleri ile karşılaştırılması
12 Limited Şirket ile Anonim Şirket arasında oluşturulan yasal farklılıkların değerlendirilmesi
13 Sermaye şirketlerine ilişkin düzenlemelerde birliğe ihtiyaç bulunup bulunmadığının irdelenmesi
14 Final Sınavı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023