VERGİLENDİRME VE İNSAN HAKLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Genel Olarak Vergilendirme ve İnsan Hakları, Tarihsel Gelişim
2 Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme-I
3 Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme-II
4 Özel Yaşama Saygı Hakkı ve Vergilendirme
5 Adil Yargılanma Hakkı ve Vergilendirme
6 Susma Hakkı, Masumiyet Karinesi ve Vergilendirme
7 Vergi Suç ve Kabahatlerine İlişkin Haklar
8 Ayrımcılığa Uğramama Hakkı ve Vergilendirme
9 Diğer Temel Hak ve Özgürlükler ve Vergilendirme
10 Vergi Yükümlüsünün Anayasa Mahkemesi’ne Başvurusu: Kabul Edilebilirlik Koşulları
11 Vergi Yükümlüsünün Anayasa Mahkemesi’ne Başvurusu: Esasa İlişkin İnceleme
12 Vergi Yükümlüsünün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Başvurusu: Kabul Edilebilirlik Koşulları
13 Vergi Yükümlüsünün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Başvurusu: Esasa İlişkin İnceleme
14 Genel Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.