TURKISH TAX SYSTEM

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Vergi Hukukunun Kaynakları ve Anayasal Temelleri
2 Türk Vergi Sistemine Toplu Bakış
3 Gelir Vergisine İlişkin Temel Bilgiler
4 Gelir Unsurlarının Vergilendirilmesi-I
5 Gelir Unsurlarının Vergilendirilmesi-II
6 Gelir Vergisinde Vergi Güvenliği Kurumları
7 Pratik Çalışma
8 Kurumlar Vergisine İlişkin Temel Bilgiler
9 Kurumlar Vergisinde Vergi Güvenliği Kurumları
10 Harcama Üzerinden Alınan Vergiler
11 Servet Üzerinden Alınan Vergiler
12 Gümrük Vergisi
13 Harçlar
14 Genel Değerlendirme ve Pratik Çalışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.