SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş ve Genel Hükümler
2 Marka – Nispi ve Mutlak Ret Nedenleri – Marka Hakkının Kapsamı
3 Markada Hükümsüzlük ve İptal Hâlleri
4 Tecavüz Hâlleri ve Yaptırımlar
5 Patent Kavramı ve Patent Verilebilirlik Şartları
6 Patent Hakkının Kapsamı - Patentte Hak Sahipliği ve Gasp
7 Ara Sınav
8 Çalışanların Buluşları – Lisans ve Zorunlu Lisans Sözleşmeleri
9 Hükümsüzlük Hâlleri – Tecavüz Hâlleri – Faydalı Model
10 Tasarım Hakkı ve Kapsamı
11 Tasarım Hakkının Gaspı – Hükümsüzlük ve Tecavüz Hâlleri
12 Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları
13 Ortak Hükümler
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024