PHILOSOPHY OF LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Felsefi araştırmanın mahiyeti ve temel nedenleri
2 Hukuk ve felsefe: benzerlikleri ve farklılıkları
3 Modern toplumda hukuk ve toplumsal düzen
4 Hak kavramı
5 Adalet kavramı ve adalet türleri
6 Doğal Hukuk, erken kökenleri
7 Ortaçağ’da Hrıstiyan Doğal Hukuku
8 Erken modernlik ve doğal hukukun laikleşmesi
9 Hukuksal pozitivism
10 Normativist pozitivism
11 Kurumsalcı hukuk teorisi
12 Hukuk devleti (prosedürel)
13 Hukuk devleti (maddi hukuk devleti gelişimi ve sonrasında neoliberal küreselleşme)
14 Genel tartışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.