PHILOSOPHY OF LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Felsefi araştırmanın mahiyeti ve temel nedenleri
2 Hukuk ve felsefe: benzerlikleri ve farklılıkları
3 Modern toplumda hukuk ve toplumsal düzen
4 Hak kavramı
5 Adalet kavramı ve adalet türleri
6 Doğal Hukuk, erken kökenleri
7 Ortaçağ’da Hrıstiyan Doğal Hukuku
8 Erken modernlik ve doğal hukukun laikleşmesi
9 Hukuksal pozitivism
10 Normativist pozitivism
11 Kurumsalcı hukuk teorisi
12 Hukuk devleti (prosedürel)
13 Hukuk devleti (maddi hukuk devleti gelişimi ve sonrasında neoliberal küreselleşme)
14 Genel tartışma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024