PRIVATE INTERNATIONAL LAW - II -

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Milletlerarası özel hukukun tanımı, alt bölümleri
2 Milletlerarası özel hukukun kaynakları ve hukukun diğer dalları ile ilişkisi
3 Milletlerarası özel hukukta genel prensipler, yabancı hukukun uygulanması, atıf
4 Milletlerarası özel hukukta genel prensipler, kamu düzeni, doğrudan uygulanan kurallar
5 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, ehliyet
6 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, aile
7 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, sözleşme (AB hukuku ile mukayeseli anlatım)
8 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, sözleşme (AB hukuku ile mukayeseli anlatım)
9 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, haksız fiil (AB hukuku ile mukayeseli anlatım)
10 Türk milletlerarası özel hukukunda bağlama kuralları, haksız fiil (AB hukuku ile mukayeseli anlatım)
11 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi
12 Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi
13 Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklarda hakim olan usul hukuku ilkeleri
14 Türk milletlerarası usul hukukunda tanıma ve tenfiz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023