BANKA HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Bankacılık Mevzuatı-Banka işletmesi-Bankaların Faaliyet Konuları
2 Bankaların Sınıflandırılması-Konularına Göre Banka Türleri-Mevduat, Katılım, Kalkınma ve Yatırım Bankaları Ayırımı
3 Bankalarda Kuruluş İzni-Kuruluş Şartları-Kurucularda Aranan Şartlar-Merkezi Yurt Dışında Bulunan Bankaların Türkiye'de Şube Açma Şartları-Kuruluş İzninin İptali
4 Bankalarda Faaliyet İzni-Şartları-Faaliyet İzninin İptali ve Sınırlandırılması
5 Bankalarda Esas Sözleşme Değişiklikleri-Bankanın Sermaye Artırımı ve Şartları
6 Banka Anonim Ortaklığında Pay İktisabı ve Payın Devri-Nitelikli Pay Kavramı-BDDK İznine Tabi Devirler
7 Ara Sınav
8 Bankanın Yönetimi-Kurumsal Yönetim-Banka Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan Şartlar-Denetim Komitesi-Banka Genel Müdürleri-İç Sistemler
9 Bankaların Bağımsız Denetimi-Finansal Raporlama
10 Bankalarda Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği-BDDK'nın Koruyucu Yetkileri
11 Bankacılık Kanunu Bakımından Kredi Kavramı-Kredi Sayılan İşlemler-Risk Grubu Kavramı ve Çeşitli Risk Grupları-Kredi Verilemeyecek Kimseler-Kredi Kullandırma Şartları-Kredi Sınırları
12 Banka Yönetici ve Denetçilerinin Şahsi Sorumluluğu-Şahsi Sorumluluğun Şartları
13 Banka Sözleşmeleri ve Özellikleri-Genel İşlem Şartları, Ödeme İşlemleri-Akreditif
14 Yarıyıl sonu Sınavı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024