ADLİ TIP

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Adli Tıbba Giriş, Tarihçe, Ölüm Kavramı, Ölüm Çeşitleri, Tanısı
2 Ölümün Erken ve Geç Belirtileri
3 Keşif ve Otopsi
4 Asfiksi ve Asfiksiye Bağlı Ölümler
5 Gebelik, Doğum ve Çocuk Ölümleri
6 İnsan Hakları İhlallerinde Adli-Tıbbi Uygulamalar
7 TCK Kapsamında Yaraların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
8 Yara Kavramı, Yaralanmanın Mekaniği, Sınıflandırılması, Kısımları
9 Vize
10 Künt, Kesici, Kesici-Delici, Kesici-Ezici, Delici Alet ve Ateşli Silah Yaralanmaları
11 Cinsel Saldırı Olgularına Adli-Tıbbi Yaklaşım
12 Adli Psikiyatri / Cezai Sorumluluk
13 Adli Psikiyatri / Fiil Ehliyeti
14 Adli-Tıbbi Bilirkişilik

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.