İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ceza İnfaz ve İnfaz Hukuku Kavramları; Ceza İnfaz Hukukunun Amacı, İnsan İmgesi, Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri; Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi.
2 İnfaz Hukukunun Tarihi Gelişimi; Cezaların İnfazının Şekillenmesinde Anayasal ve Suç Politikası İlkeleri; İnfaz Koşulu; İlamların İnfazında Yetkili Merci; Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı ve Müddetname.
3 Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları; Hapis Cezası İlamlarının İnfazı.
4 İnfaz Kurumuna Kabul; İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması; Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları.
5 Hükümlünün Yeri; İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri; Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
6 İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim; İnfazın Gevşetilmesi; Tahliye Hazırlığı; İnfaz Sonrası Güvenlik ve Düzen.
7 Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi.
8 İnfazın Ertelenmesi; Cezanın İnfazına Ara Verilmesi.
9 Koşullu Salıverme.
10 Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı; Adli Para Cezalarının İnfazı.
11 Denetimli Serbestlik Kavramı, Amacı, Temel Özellikleri.
12 - Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi; Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar
13 Raporlar; Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik.
14 - Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik; Doğrudan Denetimli Serbestlik Uygulanması

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.