HAVA TAŞIMA HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Hava Taşıma Hukukuna Giriş
2 Hava Aracı Tanımı ve Unsurları
3 Hava Aracı Üzerindeki Ayni Haklar
4 Haca Aracının Sicile Tescili ve Uluslararası Sicil
5 Hava İşleticisi ve Sorumluluğu
6 Hava Taşıma Sözleşmesi ve Türleri
7 Hava Taşıma Sözleşmesinin Tarafları
8 Hava Taşıma Sözleşmesinde Doğan Borçlar
9 Hava Taşıyıcısının Sorumluluğuna İlişkin Genel Esaslar
10 Hava Taşıyıcısının Yolcu Taşımalarından Kaynaklanan Sorumluluğu
11 Hava Taşıyıcısının Bagaj Taşımalarından Kaynaklanan Sorumluluğu
12 Hava Taşıyıcısının Eşya Taşımalarından Kaynaklanan Sorumluluğu
13 Hava Taşıyıcısının Sorumluluktan Kurtulma Halleri
14 Hava Taşıyıcısının Sorumluluğuna İlişkin Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.