SERMAYE PİYASASI HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
2 Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
3 Halka Açık Ortaklıklar
4 Sermaye Piyasası Kurumları
5 Yatırım Kuruluşları
6 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
7 Ara Sınav
8 Kolektif Yatırım Kuruluşları
9 Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansmanı Kuruluşları
10 Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları
11 Borsalar
12 Merkezi Takas Kuruluşu
13 Merkezi Kayıt Kuruluşu
14 Yarıyıl sonu Sınavı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.