MÜLTECİ HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Genel olarak göç kavramı
2 Genel olarak göç kavramı
3 Uluslararası hukuk çerçevesinde getirilen tanımlar ve düzenlemeler
4 Uluslararası hukuk çerçevesinde getirilen tanımlar ve düzenlemeler
5 Türk hukuku bünyesinde kabul edilen göçmen tanımı
6 Türk hukuku bünyesinde kabul edilen sığınmacı tanımı
7 YUKK çerçevesinde mülteci, şartlı mülteci tanımı ve problemler
8 YUKK çerçevesinde İkincil tanımı ve problemler
9 YUKK çerçevesinde geçici koruma tanımı ve problemler
10 Uygulamada geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşı ve diğer vatandaşların yaşadığı sorunlar
11 Hukumuzda mülteci, şartlı mülteci statüsünde olanların faydalanabileceği hukuki imkanlar
12 Çalışma hakkı
13 Oturma hakkı
14 Vatandaşlık hakkı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023