KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İletişim Faaliyetleri, Kitle İletişim Faaliyetleri ve Hukuk
2 Kitle İletişim Hukukunun Uluslararası ve Anayasal ve Yasal Temelleri
3 Yazılı Basın Faaliyeti : Temel Kavramlar ve İşlevler
4 Yazılı Basında Hukukî Sorumluluk ve Kişilik Hakkının Korunması
5 Görsel/İşitsel Basın : Radyo Televizyon Yayıncılığında Temel Kavramlar ve İşlevler
6 Radyo Televizyon Yayıncılığında Denetim: RTÜK ve Yaptırım Sistemi
7 Yazılı Basında Ceza Sorumluluğu
8 Basın Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar ve TCK
9 Elektronik Basın: İnternet Yayıncılığında Temel Kavramlar ve İşlevler
10 Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi
11 İnternet Ortamında Telif Haklarının Korunması
12 İnternet Yayınlarına İlişkin Hukuksal Çerçeve: 5651 sayılı Kanun?un Genel Özellikleri ve Sorumluluk Rejimi
13 5651 sayılı Kanun Çerçevesinde İçeriğin Yayından Çıkartılması Tedbiri İle Düzeltme ve Cevap Rejimi
14 Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.