UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Girişim, Girişimci, Girişimciliğe İlişkin Temel Çerçeve ve Amaçlar
2 Girişimci Bakış Açısı ve Çok Yönlü Pazar Analizi
3 Niş Pazar Analizi ve Konumlandırma Stratejileri
4 Doğru Frekansı Yakalama ve Fikir Oluşturma Süreci
5 Bir Fikri Satmak ve İş Dünyasında Hikayelerin Gücü
6 Bireysel Gelişim ile Liderliğin Önemi
7 Ara Sınav
8 Çalışma Yaşamında Yaratıcı Düşünme Süreci
9 Yenilikçilik Süreçleri ve Yönetimi
10 İnovasyon Yönetimi
11 İnovasyon ve Prototiplerin Gücü
12 Hizmet Yönetimi ve Yenilikçilik
13 Dijitail Alt Tabanlı Girişimcilik
14 Proje Sunumları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023