İNSANCIL HUKUK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İnsancıl hukukun gelişim süreci
2 İnsancıl hukukun kaynakları
3 Jus ad bellum ve jus ad bello kavramı arasındaki ayırım
4 Milletlerarası barış ve güvenliğin korunması
5 Savaş hukukunun temel ilkeleri
6 Savaş ya da silâhlı çatışma
7 Silâhlı çatışma türleri
8 Klâsik savaş hukukunun bazı ayırımları
9 Silâhlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi
10 Tarafsızlık hukuku
11 Denizde savaşa özel kurallar
12 Savaş halinde işgal
13 İnsancıl hukukun ihlâlinin engellenmesi, kurallara riayetin sağlanması, bu kuralların uygulanması
14 İnsancıl hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlâli durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlâli gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023