ULUSLARARASI TİCARİ AKİTLER HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Yabancılık unsuru içeren akitlere uygulanacak hukuk
2 Milletlerarası alanda akdedilen sözleşmeler bakımından dikkat edilecek hususlar (ehliyet, imza sirküleri vs.)
3 Milletlerarası alanda ödeme usulleri (özellikle akreditif, vesaik mukabili ödeme gibi)
4 Milletlerarası alanda akdedilecek sözleşmelere konacak kayıtlar (hukuk seçimi, mahkeme seçimi)
5 Konşimento, gözetim şirketi raporunun milletlerarası alanda önemi
6 Milletlerarası sözleşmelerin tabi olacağı hukuk (hukuk seçimi, 5718 s. K. m. 24)
7 Milletlerarası sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi (mahkeme-tahkim-müzakere)
8 Tahkim yoluyla uyuşmazlık giderilmesi yolunun özellikleri
9 Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
10 Yabancı yatırımların garantisi-yabancı yatırımlardan kaynaklnana uyuşmazlıkların giderilmesi (MIGA, ICSID)
11 Yabancı mahkemelerin ve tahkim heyetlerinin verdikleri kararlara Türkiye'de tanıma tenfiz yoluyla etki sağlanması
12 Dünya Ticaret Örgütü'ne genel bakış
13 Devletler arasındaki ticari uyuşmazlıkların Dünya Ticaret Örgütü'nde giderilmesi
14 dönem başında proje ödevi olarak verilen ve öğrenci tarafından hazırlanan Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin incelenmesi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.