HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Bilim, Bilimin Niteliği, Bilim Felsefe İlişkisi
2 Hukuk Felsefesi
3 Klasik Yunan Düşüncesinde Hukuk Felsefesi, Sofistler, Sokrates.
4 Platon, Aristoteles, Klasik Çağın Sona Ermesi, Epikuros, Kıbrıslı Zenon
5 Ortaçağ Felsefesi, Thomas Aquinas, Farabi
6 Rönesans Dönemi, Yeniçağ ve Sonrası, Toplumsal Sözleşmeciler Hobbes, Locke, Rousseau
7 Hume, Kant.
8 Tarihçi hukuk okulu, von Savigny
9 Anglo-sakson yaklaşımı
10 Hegel-Marksizm
11 Austin-Kelsen
12 Doğal Hukukun Rönesansı
13 Hukuksal Realizm
14 Hart, Dworkin, Rawls, Nozick

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.