İDARE HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İdare Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
1 İdare Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
2 İdare Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler ve Bu İlkelerin Anayasal Temelleri (hiyerarşi, idari vesayet, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri vs)
2 İdare Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler ve Bu İlkelerin Anayasal Temelleri (hiyerarşi, idari vesayet, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri vs)
3 Türk İdari Teşkilatına Giriş ve Teşkilat Yapısı
3 Türk İdari Teşkilatına Giriş ve Teşkilat Yapısı
4 Türk İdari Teşkilatı (Merkezden Yönetim Teşkilatı)
4 Türk İdari Teşkilatı (Merkezden Yönetim Teşkilatı)
5 Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Mahalli İdareler)
5 Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Mahalli İdareler)
6 Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Kamu Kurumları-Bağımsız İdari Otoriteler)
6 Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Kamu Kurumları-Bağımsız İdari Otoriteler)
7 Kamu Personel Hukuku (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanunlar uyarınca genel giriş/hakim olan ilkeler vs
7 Kamu Personel Hukuku (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanunlar uyarınca genel giriş/hakim olan ilkeler vs
8 Kamu Personel Hukuku(657 sayılı kanun kapsamında ödevler/görevler/yasaklar/sorumluklar)
8 Kamu Personel Hukuku(657 sayılı kanun kapsamında ödevler/görevler/yasaklar/sorumluklar)
9 Kamu Personel Hukuku(Disiplin Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluklar)
9 Kamu Personel Hukuku(Disiplin Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluklar)
10 İdarenin Mal Varlığı Rejimine Giriş/İdarenin Malların Hukuki Nitelikleri, Mal Varlığı ile İlgili Olarak Hakim Olan İlkeler
11 İdarenin Mal Varlığı ile ilgili Olarak Bu Mallardan Yararlanma Biçimleri
12 İdarenin Mal Edinme Usulleri(Özellikle Kamulaştırma)
13 İdarenin Mal Edinme Usulleri ve Yargı Denetimi
14 İdari Usuller
15 İdarenin Faaliyetlerine Giriş ve Temel Ayrımlar
16 İdarenin Kamu Hizmeti Kavramı, Bu Kavramın Tanıtılması ve Kamu Hizmetine Hakim Olan İlkeler
17 Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri
18 İdarenin Kolluk Faaliyeti, Türleri ve Konusu
19 İdarenin Kolluk Faaliyetinin Usulleri, Bu Yetkinin Sınırları ve Denetimi, Genişlemesi(Olağanüstü hal, sıkıyönetim vb)
20 İdarenin Diğer Faaliyetleri(Özendirme ve Destekleme vb)ve İdari Faaliyetleri Genel Değerlendirme
21 İdare Hukukunda İşlemler ve Unsurları
22 İdare Hukukunda İdarenin Eylemleri ve İlgili Problemler
23 İdarenin Sözleşmeleri,tartışmalar ve Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında Özel Hukuk Sözleşmesi Biçim ve Türleri
24 İdare Hukuku ve İçtihatlar Açısından İşlemler,Eylemler ve Sözleşmelere Bakış
25 Kusurlu/Kusursuz Sorumluluk Hallerinin Doktrin ve Yargı Kararları Işığında İncelenmesi
26 Genel Olarak İdarenin Sorumluluğu Kavramı ve Türleri, Kusurlu/Kusursuzluk Sorumluluk Halleri
27 İdarenin Sorumluluk Şartları ve Sorumluluğu Azaltan/Kaldıran Nedenler ve Zarar Kavramı/Sonuçları
28 Regülasyon ve İdarenin yeni uygulamaları
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
1 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
2 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
2 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
3 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
3 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
4 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
4 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
5 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
5 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
6 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
6 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
7 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
7 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
8 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
8 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
9 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
9 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
10 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
11 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
12 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
13 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
14 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
15 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
16 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
17 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
18 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
19 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
20 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
21 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
22 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
23 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
24 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
25 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
26 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
27 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
28 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023