CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi
1 Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi
2 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı
2 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı
3 Suç Politikasının Temel İlkeleri
3 Suç Politikasının Temel İlkeleri
4 Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu
4 Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu
5 Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu
5 Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu
6 Suç Öğretisi
6 Suç Öğretisi
7 Suçun Yapısal Unsurları
7 Suçun Yapısal Unsurları
8 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar
8 Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar
9 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar
9 Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar
10 Suçun Yapısal Unsurları Hukuku Aykırılık Unsuru
11 Hukuka Uygunluk Nedenleri
12 Hukuka Uygunluk Nedenleri
13 Kusurluluk Kusur Teorileri
14 Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler
15 Suçun Özel Görünüş Biçimleri (genel olarak)
16 Teşebbüs
17 Teşebbüs
18 İştirak
19 İştirak
20 İçtima
21 İçtima
22 Yaptırım Teorisi (cezalar, güvenlik tedbirleri)
23 Yaptırım Teorisi (cezalar, güvenlik tedbirleri)
24 Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
25 Ceza Türünün Belirlenmesi, Adli Para Cezasının Belirlenmesi
26 Dava ve Ceza Zamanaşımı
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Pratik Çalışma
1 Pratik Çalışma
2 Pratik Çalışma
2 Pratik Çalışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.