BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Borçlar Hukukunun Konusu, Temel Kavramları
2 Borçlar Hukukuna Hakim Olan Prensipler, Borcun Kaynakları
3 Sözleşme Kavramı ve Türleri
4 Sözleşmenin Kurulması (İcap)
5 Sözleşmenin Kurulması (Kabul)
6 Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Hata)
7 Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Hile, İkrah ve İrade Sakatlıklarının Neticeleri)
8 Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Muvazaa, Gabin, Şekil Şartı)
9 Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmenin Yorumlanması ve Tamamlanması
10 Temsil Kavramı ve Yetkisiz Temsil
11 Borçların İfası, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü
12 İfanın Konusu, Zamanı, Yeri, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa
13 Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi ve Alacaklı Temerrüdü
14 Borçlu Temerrüdü
15 İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü ve İfanın Konusu
16 İfa Zamanı ve Yeri
17 İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa-I
18 İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa-II
19 Borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel Olarak Sonuçları
20 Borçlu Temerrüdünün Sonuçları-I
21 Borçlu Temerrüdünün Sonuçları-II
22 İbra, Yenileme
23 Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı ve Takas
24 Zamanaşımı
25 Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
26 Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılar Arasında Teselsül
27 Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart
28 Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
2 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
3 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
4 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
5 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
6 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
7 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
8 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
9 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
10 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
11 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
12 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
13 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
14 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
15 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
16 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
17 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
18 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
19 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
20 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
21 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
22 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
23 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
24 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
25 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
26 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
27 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
28 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024