KAMU MALİYESİ VE BÜTÇE HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kamu Maliyesinin Konusu
2 Kamu Ekonomisi Ve Kamu Kesimi
3 Kamu Ekonomisinin İşleyişi Ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi
4 Kamu Maliyesi Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri Ve Kaynakları
5 Kamu Gelirleri-I
6 Kamu Gelirleri-II
7 Kamu Harcamalarının Hukuki Çerçevesi Ve Tasnifi
8 Bütçe Ve Bütçenin Fonksiyonları
9 Bütçe Ve Bütçe Uygulamalarına İlişkin Anayasal İlkeler
10 Bütçe Takvimi
11 Bütçe Uygulanması
12 Bütçenin Denetimi
13 Kamu Harcamalarının Gerçekleştirilmesi
14 Genel Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.