HUKUK METODOLOJİSİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Hukuk metodolojisinin konusu, Temel Kavramlar (Metot, Felsefe, Bilim, Bilgi ve Bilgi Türleri
2 Bilginin Olanaklılığı Problemi; Bilginin Kaynakları ve Bilgiye Ulaşma Yöntemleri (Tümevarım, Tümdengelim, Analoji, Sezgi) (I)
3 Bilginin Olanaklılığı Problemi; Bilginin Kaynakları ve Bilgiye Ulaşma Yöntemleri (Tümevarım, Tümdengelim, Analoji, Sezgi) (II)
4 Hukuk-Mantık-Epistemoloji İlişkisi; Mantıkta Önermeler; Mantık Yasaları; Hukukun Mantıksal Analizi (I)
5 Hukuk-Mantık-Epistemoloji İlişkisi; Mantıkta Önermeler; Mantık Yasaları; Hukukun Mantıksal Analizi (II)
6 Hukukta Yorum, Yorum Yöntemleri ve Türleri; Hukukta Boşluk Doldurma (I)
7 Hukukta Yorum, Yorum Yöntemleri ve Türleri; Hukukta Boşluk Doldurma (II)
8 Hukukta Yorum, Yorum Yöntemleri ve Türleri: Teorik Tartışmalar
9 Hukukta Yorum, Yorum Yöntemleri ve Türleri: Pratik Çalışmalar (I)
10 Hukukta Yorum, Yorum Yöntemleri ve Türleri: Pratik Çalışmalar (II)
11 Hukuki Akıl Yürütme Yöntemleri (Kıyas, Evleviyet, Zıt Kavram vs.) (I)
12 Hukuki Akıl Yürütme Yöntemleri (Kıyas, Evleviyet, Zıt Kavram vs.) (II)
13 Sistemleştirme Sorunu; Norm Çatışmaları; Normlar Hiyerarşisi Tartışması (I)
14 Sistemleştirme Sorunu; Norm Çatışmaları; Normlar Hiyerarşisi Tartışması (II)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023