KRİMİNOLOJİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kriminoloji: Tanımı, Kapsamı ve Ceza Hukuku ile İlişkisi
2 Türkiye’de Ceza Hukuku alanında kanunlaştırma hareketleri ve Kriminoloji
3 Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi: Klasik ve Pozitivist Okul
4 Suçun Ölçümü: Resmi ve Resmi Olmayan Kaynaklar
5 Suçun Nedenlerinin Araştırılması
6 Suçun Önlenmesi ve Etkinlik Değerlendirmeleri
7 Kriminoloji: Teori, Bilimsel Araştırma ve Uygulama
8 Anomi Teorileri
9 Şikago Okulu
10 Kontrol Teorileri
11 Ayırıcı Birliktelikler ve Öğrenme Teorileri
12 Damgalama Teorisi ve Diversiyon
13 Bütünleştirici Utandırma Teorisi ve Onarıcı Adalet
14 Gelişimsel Yaşam Boyu Teorileri

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.