YARGI ÖRGÜTÜ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Yargı Kavramı, Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
2 Anayasa Yargısı
3 Anayasa Mahkemesinin Görevleri
4 Adli Yargı Örgütü-Genel Tanıtım
5 Hukuk Yargısı İlk Derece Mahkemeleri
6 Hukuk Yargısı İlk Derece Mahkemeleri
7 Ceza Yargısı İlk Derece Mahkemeleri
8 Bölge Adliye Mahkemeleri
9 Yargıtay
10 İdari Yargı – İlk Derece Mahkemeleri
11 Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay
12 Uyuşmazlık Yargısı
13 Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu
14 14 Final

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.