ROMA CEZA HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Roma Ceza Hukukuna Genel Giriş
2 Roma Hukukunda Suç Kavramı
3 Roma Hukukunda Ceza Kavramı
4 On İki Levha Kanunlarının Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeleri
5 Roma Hukukunda Belli Başlı Suç Tipleri
6 Özel Hukuk Suç Tipleri
7 Kamu Hukuku Suç Tipleri
8 Roma Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri
9 Roma Ceza Yargılama Örgütü
10 Quaesitiones Mahekemeleri
11 Roma Ceza Yargılama Usulü
12 Roma Ceza Yargılamasında İspat Yükü
13 Roma Ceza Yargılamasında İnfaz
14 Roma Ceza Hukukunun Temel Yapısı Hakkında Genel Değerlendirme
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Roma Ceza Hukukuna Genel Giriş
2 Roma Hukukunda Suç Kavramı
3 Roma Hukukunda Ceza Kavramı
4 On İki Levha Kanunlarının Suç ve Cezalara İlişkin Düzenlemeleri
5 Roma Hukukunda Belli Başlı Suç Tipleri
6 Özel Hukuk Suç Tipleri
7 Kamu Hukuku Suç Tipleri
8 Roma Ceza Yargılamasının Temel İlkeleri
9 Roma Ceza Yargılama Örgütü
10 Quaesitiones Mahekemeleri
11 Roma Ceza Yarılama Usulü
12 Roma Ceza Yargılamasında İspat Yükü
13 Roma Ceza Yargılamasında İnfaz
14 Roma Ceza Hukukunun Temel Yapısı Hakkında Genel Değerlendirme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023