SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sivil toplum kuruluşları ile ilgili temel kavramlar
2 Sivil toplum kuruluşları ve önemi
3 Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri
4 Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri
5 Sivil toplum kuruluşlarının yardım toplaması usul ve esasları
6 Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının gelişimi
7 Türkiye’de sivil toplum kuruluşları: Dernekler
8 Türkiye’de sivil toplum kuruluşları: Dernekler
9 Türkiye’de sivil toplum kuruluşları: Vakıflar
10 Türkiye’de sivil toplum kuruluşları: Vakıflar
11 Türkiye’de sivil toplum kuruluşları: Sendikalar-Meslek Kuruluşları
12 Uluslararası sivil toplum kuruluşları: Yapıları ve Kaynakları
13 Uluslararası sivil toplum kuruluşları: İşlevleri
14 Sivil toplum kuruluşlarının uluslararası politikadaki rolleri ve etkileri

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.