KADIN HAKLARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kadın ve toplumsal cinsiyet Kavramı üzerine bir değerlendirme
2 Kadın hakları doktrinine genel giriş
3 Kadınlara Karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair sözleşme (CEDAW)
4 Ek protokollerin incelenmesi
5 Birleşmiş milletler çalışmaları
6 Birleşmiş milletler bildirileri
7 Avrupa konseyi kararları
8 Avrupa Konseyi Kararları ve kadın-erkek eşitliği
9 Kadınların şiddete karşı korunması
10 Töre Cinayetleri
11 Kadına Yönelik Şiddet ve ayrımcılığın Önlenmesine dair Türk hukuku
12 Ailenin korunmasına dair kanun
13 Türk hukuki metinleri- Genelge ve Yönergeler
14 Genel Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.