KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kamu gelirleri ve kamu harcamaları
2 Bütçe (Temel ilkeler, hazırlanması, uygulanması ve denetimi)
3 Vergi kavramı ve diğer mali yükümlerden ayırt edilmesi, vergi hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri
4 Türk vergi hukukunun kaynakları ve anayasal temelleri
5 Vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması
6 Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu
7 Vergi hukukunda süreler, mücbir sebepler, sürelerin uzaması
8 Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu
9 Vergilendirme süreci-I: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tarh usulleri
10 Vergilendirme süreci-II: Tebliğ, tahakkuk ve tahsil
11 Vergi borcunun sona ermesi
12 Yükümlülerin ödevleri
13 Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları-I
14 Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları-II

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023