TAX PAYER RIGHTS

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Vergi Yükümlüsü Kavramı ve Kapsamı
3 Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamındaki Düzenlemeler
4 Vergi Yükümlüsünün Temel Hakları
5 Adil Yargılama ve Mülkiyet Hakkı
6 Suç ve Cezalarda Yasallık ve Ne Bis in İdem İlkesi
7 Özel Hayata Saygı ve Vergi Mahremiyetinin Korunması Hakkı
8 Özgürlükler ve Vergilendirme
9 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yoluyla Mükellef Haklarının Korunması
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla Mükellef Haklarının Korunması
11 Anayasa Mahkemesi Kararları
12 Avrupa Adalet Divanı Kararları
13 Diğer Ülkeler Tarafından Uygulanan Mükellef Haklarının Korunma Yolları
14 Genel Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.