TURKISH CONTRACT LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sözleşmenin kurulması
2 Sözleşmenin şekli
3 Genel işlem şartları
4 Sözleşmenin yorumu ve muvazaa
5 Hata, hile, ikrah
6 Temsil
7 Borcun ifası
8 Alacaklı temerrüdü
9 Borcun ifa edilmemesi
10 Borçlu temerrüdü
11 Borcun sona ermesi
12 Zamanaşım
13 Müteselsil alacaklılık
14 Müteselsil borçluluk

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024