ÇOCUK HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Çocuk Hukuku alanının belirlenmesi
2 Çocuk kavramının hukuki, tarihi ve sosyolojik yönden geçirdiği evreler ve tanımı
3 Çocuğun Yüksek Yararı kavramı tanımı ve gelişim evreleri
4 Çocuğun Yüksek Yararı kavramı unsurları ve uygulama ölçütleri
5 Çocuk Hakları (genel görünüm)
6 Çocuğun yaşam, sağlık ve eğitim hakkı
7 Çocuğun her türlü ihmal, istismar ve ekonomik sömürüye karşı korunma hakkı
8 Anayasa ve Çocuk
9 Çocuk Koruma Sistemi 1 (korunmaya ihtiyacı olan çocuklar)
10 Çocuk Koruma Sistemi 2 ( sistemin analizi
11 Çocuk Adalet Sistemi 1 (suça sürüklenmiş çocuklar, suç mağduru çocuklar)
12 Çocuk Adalet Sistemi 2 (sistemin analizi)
13 Güncel Çocuk Hukuku Sorunları (çocuğa yönelik cinsel istismar)
14 Güncel Çocuk Hukuku Sorunları (kürtaj, zorunlu aşı)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023