AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Avrupa Birliği, kuruluş amaçları ve tarihçesi
2 Avrupa Birliği, kuruluş amaçları ve tarihçesi
3 İç Pazar ve Ortak Pazar kavramları
4 İç pazarın etkin işleyişi için getirilen serbestiler (genel olarak)
5 Mal, hizmet ve işçilerin serbest dolaşımının konu ve kişi yönünden sınırları
6 Ayrımcılık yasağı
7 Kamu yararı gerekçesi ile sınırlandırma
8 Ortak pazarın gerçekleştirilmesi için yasama araçları (milli mevzuatların uyumlaştırılması)
9 Ortak pazarın gerçekleştirilmesi için yasama araçları (karşılıklı tanıma)
10 Avrupa vatandaşlığı
11 Avrupa vatandaşına tanınan haklar (özellikle serbest dolaşma hakkı)
12 Avrupa vatandaşına tanınan haklar (özellikle serbest dolaşma hakkı)
13 Antlaşmalar sisteminde kişilerin serbest dolaşımının yeri
14 Kişilerin serbest dolaşımına ilişkin ikincil mevzuat

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.