AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Avukatlığın Tarihi Gelişimi, Avukatlığın Tanımı ve Avukatlık Mesleğinin Nitelikleri
2 Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları ve Yasak Haller
3 Avukatın Hakları
4 Avukatın Yükümlülükleri
5 Avukatın Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumluluğu
6 Avukatlık Sözleşmesi
7 Avukatlık Meslek Kuralları ve Barolar
8 Noterlik Mesleğinin Tarihi, Türk Hukukunda Noterlik, Günümüzde Noterlik Sistemleri, Noterlik Mesleğinin Özellikleri ve İlkeleri
9 Noterliklerin Kurulması ve Sınıflandırılması, Noterlik Mesleğine Kabul ve Göreve Başlama
10 Noterlik Dairesi ve Çalışanları, Notere Vekâlet ve İmza Yetkisi, Noterlik Görevinin Sona Ermesi
11 Noterlerin Hakları ve Yükümlülükleri
12 Noterlerin Görevleri
13 Noter İşlemlerinin Şekli: Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Genel Hükümler, Düzenleme, Onaylama, Örnek Verme ve Diğer Noter İşlemleri
14 Noterlerin Hukuki, Cezai ve Disiplin Sorumlulukları, Noterlik Mesleğinin Sorunları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.