FARAZİ DAVA YARIŞMALARI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kurgusal Duruşma Hakkında Bilgi Verilmesi
2 Kurgusal Duruşmaya İlişkin Temel Kaynakların Tanıtılması
3 Farazi Dava Dosyasının İncelenmesi
4 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davacı Dilekçesinin Yazımı İçin Plan Çıkarılması
5 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davacı Dilekçesinin Yazımı
6 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davacı Dilekçesinin Yazımı
7 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davalı Dilekçesinin Yazımı İçin Plan Çıkarılması
8 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davalı Dilekçesinin Yazımı
9 Farazi Dava Dosyasına İlişkin Davalı Dilekçesinin Yazımı
10 Sözlü Sunum İçin Plan Çıkarılması
11 Sözlü Sunum Yapılması
12 Sözlü Sunum Yapılması
13 Sözlü Sunum Yapılması
14 Sözlü Sunum Yapılması

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.