BİYOETİK VE HUKUK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Biyo-tıp Alanında Hakim olan Etik Teoriler ve Etik İlkeler
2 Hayatın başlangıcı ile ilgili etik ve hukuki sorunlar: Embriyo üzerinde araştırmalar, taşıyıcı annelik, gebeliğin sonlandırılması ve bunlarla ilgili etik sorunlar ve hukuki mevzuat
3 Genetik müdahaleler ve tedavilerin etik ve hukuki boyutları
4 Klonlama
5 Hayatın sonu ağırlıklı biyo-tıp sorunları: Beyin ölümü ve organ nakilleri
6 Ötenazinin etik boyutlarıyla tartışılması ve karşılaştırmalı hukuk boyutuyla ilgili hukuki mevzuat
7 Sağlık hakkı tartışmaları ve tıbbi kaynakların dağıtımında adil dağıtım modellemeleri
8 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi
9 Etik ve hukuk boyutuyla İnsan üzerinde deneyler
10 Etik Kurullar
11 Gen Patentleri

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.