VERGLEICHENDE EINFÜHRUNG IN DAS TÜRKISCHE STRAFRECHT-I-

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türk ceza hukukuna kısa bir giriş
2 Türk ceza hukukunun tarihi gelişimi
3 Avrupa hukuk sistemlerinin Türkiye’de benimsenmesi (resepsiyon)
4 Türk ceza hukukunun temel ilkeleri
5 Türk ceza hukukunun temel ilkeleri
6 Suçun unsurları
7 Yaptırım
8 Karşılaştırmalı hukuk çalışması yöntemleri
9 Karşılaştırmalı hukuk çalışması yöntemleri
10 Karşılaştırmalı hukuk çalışması yöntemleri
11 Değerlendirme
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024