EINFÜHRUNG INS TÜRKISCHE IMMATERIALGÜTERRECHT

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türk özel hukukunun temel kanunları
2 Türk özel hukukunda bazı temel kavram ve kurumlar
3 Fikri mülkiyet hukuku kavramı ve Türk hukukunda anlaşılması ve kapsamı
4 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun temel yapısı ve eser kavramı
5 Eser sahibinin hakları ve bunlara dair sınırlamalar
6 Avrupa Adalet Divanının fikir ve sanat eserleri hukukuna ilişkin güncel bazı kararlarının değerlendirilm
7 Avrupa Adalet Divanının fikir ve sanat eserleri hukukuna ilişkin güncel bazı kararlarının değerlendirilm
8 Sinai Mülkiyet Kanununun temel yapısı ve ilkeleri
9 Buluşların korunma koşulları ve patent kavramı
10 Buluş sahibinin hakları ve bunlara dair sınırlamalara genel bir bakış
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.