EINFÜHRUNG INS TÜRKISCHE IMMATERIALGÜTERRECHT

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Türk özel hukukunun temel kanunları
2 Türk özel hukukunda bazı temel kavram ve kurumlar
3 Fikri mülkiyet hukuku kavramı ve Türk hukukunda anlaşılması ve kapsamı
4 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun temel yapısı ve eser kavramı
5 Eser sahibinin hakları ve bunlara dair sınırlamalar
6 Avrupa Adalet Divanının fikir ve sanat eserleri hukukuna ilişkin güncel bazı kararlarının değerlendirilm
7 Avrupa Adalet Divanının fikir ve sanat eserleri hukukuna ilişkin güncel bazı kararlarının değerlendirilm
8 Sinai Mülkiyet Kanununun temel yapısı ve ilkeleri
9 Buluşların korunma koşulları ve patent kavramı
10 Buluş sahibinin hakları ve bunlara dair sınırlamalara genel bir bakış
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024